Van toen naar nu

1915-1930

Rond 1915 start F. Togtema een meelhandel en handel in kolen, veevoer en kunstmest aan de Stationsstraat in Grijpskerk.

In 1927 is Jacob Zwama inmiddels in dienst bij Togtema. Op de foto is te zien dat Jacob met paard en wagen kolen en veevoer vervoert tijdens de winter van 1930.

1940-1950

In 1945 overlijdt F. Togtema, waarna Mw. Togtema en Jacob Zwama samen het bedrijf runnen. In 1947 neemt Jacob het bedrijf over en verhuist met het gezin naar de bedrijfswoning aan de Stationsstraat.

1950-1960

Elze Zwama, zoon van Jacob, is inmiddels ook werkzaam in het bedrijf. Op de foto een verkoopbon welke destijds gebruikt werd.

Aan het eind van de jaren 50 doet de eerste vrachtwagen dienst als vervanging van het paard met wagen. Op de foto staat de 3e vrachtwagen voor de loods, een Bedford. (jaren 60)

1960-1970

Rond 1965 wordt Elze al bijgestaan door zijn zoon Jakob van 4 jaar oud.

In Januari 1965 neemt Elze (Roelof; E.R) Zwama het bedrijf over van de toen 65 jarige Jacob.Eind jaren 60 neemt de verkoop van kolen drastisch af na de komst van het aardgas. Als gevolg daarvan wordt de handel in kunstmest uitgebreid.

Kunstmest kwam toentertijd via het spoor binnen en werd ter plaatse op het treinstation van Grijpskerk opgezakt. Het was zwaar lichamelijk werk om de zakken op de Stationsstraat te krijgen


1970-1980

Halverwege de jaren 70 beginnen we met transport in de wegenbouw. Met deze gele 6 x 6 zandauto werd destijds ook wel asfalt gereden.
De gele kleur van de auto is de basis geweest voor de tegenwoordige gele streep op de vrachtwagens.

Eind jaren 70 wordt er achter de woning aan de Stationsstraat een voor die tijd vrij grote loods gebouwd voor de opslag van kunstmest.

Inmiddels hebben we ook de beschikking over een bulkauto om de kunstmest te halen en te leveren bij de klant. De kunstmest werd in deze periode niet meer per trein geleverd, maar per schip.

1980-1990

Begin jaren 80 neemt de handel in vezels en pulp enorm af door de invoering van het melkquotum en de superheffing.
Sindsdien werden de activiteiten in de transport voor de wegenbouw meer en meer uitgebreid.Jakob runt inmiddels samen met zijn vader Elze het bedrijf. Eerst vnl. als chauffeur, later meer en meer op de zaak voor de planning, boekhouding en de kunstmesthandel.

1990-heden

Het bedrijf houdt zich in de jaren 90 vooral bezig met de handel in kunstmest en het transport in de wegenbouw. Daarnaast beginnen we met het aanbrengen van schelpen ter isolatie onder woningen en bedrijfspanden.

De handel in fourage, losgestorte goederen en agrarische artikelen complementeerden de bedrijfsactiviteiten.

In 1998 verhuist het bedrijf met alle activiteiten naar de huidige locatie op industrieterrein De Riet in Grijpskerk. Er worden een grote kunstmestloods en bijgebouwen (werkplaats en opslag) gebouwd op het ‘nieuwe’ bedrijfsterrein. 

De eerste lading kunstmest in de loods

In het jaar 2000 neemt Jakob het bedrijf over van Elze Zwama.
In datzelfde jaar wordt de weegbrug naast de loods geplaatst.

In de eerste jaren na 2000 wordt er flink geïnvesteerd in het wagenpark, nu nog vinden we het belangrijk om het wagenpark up to date te houden.

De handel in veevoer daalde gestaag, zo ook het blazen van schelpen waar we nu helemaal mee gestopt zijn. In 2010 startten we met de overslag van granen in samenwerking met Hoogland B.V.
Hiervoor werd het terrein achter de loodsen een aantal jaren later ‘klaargemaakt’ voor grotere overslagcapaciteit.

Elze en Jakob Zwama

In 2018 heeft de vloeibare kunstmest zijn intrede in ons bedrijf gedaan en wordt er meer ingezet op bodemverbeteringsproducten en agrarische producten. Toch is de vertrouwde kunstmestkorrel nog (lang) niet weg te denken uit ons bedrijf. Wel heeft de bedrijfsnaam ‘Zwama fourage, kunstmest en transport’ een metamorfose ondergaan naar Zwama meststoffen en transport.We blijven dus, zoals we altijd al deden, meebewegen in de veranderende markt, maar altijd vertrouwd en dichtbij.

‘Op tijd kwaliteit’
     sinds 1947.