Akkerbouw

Als partner van akkerbouw-bedrijven leveren we meststoffen, met daarbij advies op aanvraag, grondverbeteraars en leveren we het transport van vnl. granen in samenwerking met Hoogland B.V.

Voor graantransport kunnen we containers ter plaatse brengen om de oogst te verzamelen en te vervoeren. Tevens kunnen granen bij ons ingebracht en bemonsterd worden om vervolgens door ons naar de handelaar gebracht te worden. Hierbij staat kwaliteitsbehoud van het product centraal, een GMP+ certificering is dan ook in ons bezit.

We zorgen altijd voor een spoedige afhandeling van overslag en transport. Uw oogst en pootgoed kan bij ons worden gewogen op onze 70-tons weegbrug. In onze wasplaats kunnen pootgoedtrailers bij ons worden gereinigd en ontsmet, we beschikken hiervoor over een NAO-certificaat
Zaaigranen kunnen bij ons worden ontsmet om onaangename verrassingen met schimmelziekten, die het jonge kiemplantje kunnen aantasten, te voorkomen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.