Facebook

We plaatsen best vaak op Facebook voor de actualiteit, meer dan op onze site. Vandaar laten we af en toe iets op de site zien door middel van een link naar onze Facebook-pagina

https://www.facebook.com/Zwamatransport/photos/pcb.3044387582455722/3044387049122442/?cft[0]=AZVpcDRHGBHbthXlsnqRTsqMe25QbMKg1hybloGNjPiArRYFBQDbhwu4IyVcQk9AW0a-7DZmQ6td_r7XZCrpYjCDoh7Pm-JZ9f7EX_Bkihp5Kdy2leo1qqYVjmQ7Tc18J3W806aPEvLRmJ4TVdnIcbHxUPVTi5boL9PYXUpdDIfgjM4ox-v_fRsiA-bs0P-X9rI&tn=*bH-R