Beterland

Wij zijn dealer van Beterland ‘Besteland’ Products. Besteland Products zijn 100% natuurproducten.

Ook toegelaten voor de EKO Landbouw! Ze versterken het natuurlijk producerend vermogen van de bodem door stabielere PH en betere benutting van eigen mest en kunstmest toediening.

1. Ornical

Is een Calcium meststof, 38 % welke gebruikt wordt om de onderhouds- en reparatie gift van Calcium uit te voeren. Deze 1 – 2 mm granulaat is eenvoudig te strooien met uw kunstmeststrooier.Tevens kunnen we deze Ca – meststof mee mengen in uw kunstmest blend. Door een belangrijk Carbonaat aandeel werkt de Ornical ook bijzonder goed als pH buffer voor uw bodem

  • Ornical is midden-snel / lang  werkend
  • Ornical is zeer prijsgunstig
  • Ornical bevat een tiental spoorelementen
  • Ornical is 100 % natuurlijke oorsprong.

Ornical is te leveren in silo, BigBags en losgestort.

2. Calypso Zeeschelpenkalk

3. Humus-Aktiv Kleimineralen


HUMUS-AKTIV Kleimineralen worden reeds van oudsher gebruikt als bodemverbeteraar, ze worden zelfs door enkele Duitse gemeente voorgeschreven bij oa. Boomplantingen.

Kleimineralen zijn elektrisch negatief geladen en zuigen zich vol met vocht en voedingstoffen waar de plant in een later stadium in het groeiseizoen weer over kan beschikken.

Zie het als een spons welke zich eerst vult en laten weer zijn inhoud kan vrijgeven Tevens worden met de Kleimineralen ook een 20 tal anorganische sporenelementen meegegeven en reguleren zij zeer sterk een over-aanbod van een bepaald element bv. Kali.

4. Optizec- Zeoliet


Het ontstaan van zeoliet vindt zijn oorsprong in vulkanische uitbarstingen waardoor miljoenen jaren geleden grote hoeveelheden as –aluminosilicaten van alkalimetalen en alkalische aarde in de atmosfeer werden gespuwd die zich nadien in dikke lagen hebben neergezet.. Een gedeelte van de neerslag kwam terecht in meren en in andere gevallen drong er water in de aslagen. Het resultaat was hetzelfde. De chemische reactie die uitgelokt werd door het contact van vulkanisch as met zout water heeft geleid tot het ontstaan van natuurlijk zeoliet.

De eigenschappen van zeolietlagen worden bepaald door hun oorsprong. Temperatuur, geografische ligging, kleine verschillen in de natuurlijke kenmerken van water en as hebben aan sommige lagen verschillende en onvergelijkbare eigenschappen verleend.

Het is hierdoor dat alle natuurlijke zeolieten hun eigen specifieke kenmerken bezitten. Aluminiumoxide en silicaten in de aslagen verbinden zich in een evenwichtige, open en driedimensionale honiggratenstructuur. Er bestaan in de natuur ruim 40 verschillende soorten zeoliet. Een ervan is klinoptilolit dat gevormd is door een verbinding van silicaat-aluminiumoxide in de verhouding van 5 /1.

Zeoliet is een kristallijn mineraal dat de verbazende eigenschap bezit om veel verschillende soorten gas, vocht, petrochemische afval, zware metalen, radioavtieve elementen en een grote verscheidenheid van oplossingen te kunnen absorberen en adsorberen.

De kanalen in zeoliet zorgen voor een grote oppervlakte waarop chemische reactie kunnen plaats vinden. De gaatjes en kanalen in het kristal kunnen tot 50 % van zijn volume uitmaken. Zeolieten kunnen stoffen als gasmoleculen en ionen in grote hoeveelheden adsorberen of absorberen.

Zeolieten zijn gehydrateerde aluminiumsilicaten die gekenmerkt zijn door een grote oppervakte en een hoog vermogen om kationen te wisselen. Omwille van zijn eigenschappen biedt zeoliet talrijke toepassingsmogelijkheden op veel verscheiden domeinen:

Waterreiniging – * Waterfiltratie * Afscheiding van zware metalen * Zwembaden

Reiniging van afvalwater – * Ammonium in gemeentelijke afvoerbezinking* Afscheiden van zware metalen * Septische filtratie

Landbouw – * Meer opbrengst gewassen* Minder uitspoeling * Voeding bodemleven met spoorelementen * Ontgeuring * Milieucontrole voor dieren in gesloten ruimten. * Toevoegsel voor veevoer.

Tuinbouw – * Broeikassen, serres * Bloementeelt * Groenten- en kruidenteelt * Groene planten * Verplanten van bomen en stekken * Toevoegsel voor mossengrond * Herwinning, herbeplanting, landschapsaanleg  * Beboming, bosaanleg en onderhoud * Hydrocultuur

Huishoudproducten * Controle van huishoudelijke geurtjes * Controle van huisdierengeuren

Industriële Producten – * Absorptie van olie en chemische afval * Scheiden van gassen

Radioactief Afval – * Behandeling/ontsmetting van het terrein

Aquacultuur * Ammoniafiltratie in viskwekerijen * Biologisch filtratiemiddel

5. ChloroMag – Groenzout

Is een Magnesiumchloride houdende meststof: Met doel om de Chlorofyl opbouw en Fotosynthese in uw gewas te versterken.

Het centrale atoom in een Chlorofyl cel is Magnesium. Rondom dit Magnesium atoom wordt de Chlorofylcel opgebouwd. Door een makkelijk beschikbare Magnesiumbron aan te wenden kan uw gewas veel sneller en eenvoudiger Chlorofyl (bladgroen) opbouwen Meer Chlorofyl = meer fotosynthese.

Meer fotosynthese is meer ombouw van suikers, zetmeel, eiwit en vastlegging spoorelementen.Het fotosyntheseproces is de energie en eiwitfabriek van uw bedrijf. De N en P houdende meststoffen zijn beperkt in hun gebruik.Zonlicht en dus fotosynthese is volop zonder beperking gratis beschikbaar, maak hier dan ook optimaal gebruik van.